สอบถามติดต่อเราได้ที่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักสื่อสารองค์กร

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 0 2123 1234 ต่อ 90346, 90351
โทรสาร : 0 2123 1200
อีเมล : ifbl@etda.or.th